ชนะเลิศประกวดในโครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

WORLD Geriatic DAY ณ. รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
December 12, 2018
API showcase แสดงศักยภาพและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรนวัตกรรม
December 12, 2018