บริการของเรา

Research and Development
(cosmetic, food)

ให้บริการวิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่ม อาหาร และเครื่องสำอาง จากสารสกัดจากธรรมชาติ


Thai FDA Registration

ให้บริการรับจดแจ้งทะเบียน อย.ไทย ในกลุ่ม อาหาร และเครื่องสำอาง

New product development consultant-Production and Marketing

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการพัฒนาสินค้าใหม่ ทั้งด้านการผลิตและการตลาด

ตัวอย่างแบรนด์ : Moskitos

moskitos_thai