เกี่ยวกับเรา

ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย

ที่มาของธุรกิจ

จากธุรกิจเดิมที่มีความชำนาญด้านสมุนไพรมากว่า 5 ช่วงชีวิตคนในแวดวงหมอยาไทย และความเชี่ยวชาญของตนเองที่เป็นเภสัชกรแผนปัจจุบัน ประกอบกับ DNA ของธุรกิจ ในการเป็น “อยู่เย็นเป็นสุข” และพันธกิจในการเป็นองค์กรทางสมุนไพรครบวงจร ทำให้เรายังต้องการตอกย้ำจุดชำนาญของเราในการเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย

ด้วยการคลุกคลีในกลุ่มผู้สูงวัยที่มาใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย และเห็นช่วงวัยเรื่องราวความเจ็บป่วยของพ่อแม่, ญาติมิตร, พ่อแม่เพื่อน ฯลฯ ที่หลีกหนีความจริงในความเจ็บป่วยไม่ได้ และเห็นความต้องการการดูแลของกลุ่มคนเหล่านี้ เลยเกิดเป็นมุมมองที่ต้องการตอบโจทย์การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ได้ผลจริงและดูแลด้วยใจจริง

จากโอกาสที่เล็งเห็นความต้องการของผู้สูงวัยที่มีมากขึ้น และมีประชากรผู้สูงวัยจำนวนมากขึ้น เราจึงต้องการทำธุรกิจที่ Focus ไปที่ผู้สูงวัย และสร้างความแตกต่างของสินค้า ที่จะต้องเติมเต็มส่วนที่ผู้สูงวัยต้องการ เช่น ผู้สูงวัยไม่ชอบกินยา แต่อยากแข็งแรง....เราเล็งไปที่กลุ่มอาหาร, ผู้สูงวัยไม่อยากกินข้าว ไม่ชอบเคี้ยว เรามองไปที่กลุ่มอาหารที่ดื่มได้ ดูดกินได้, ผู้สูงวัยไม่ชอบสารเคมี เราคัดสรรสมุนไพรจากธรรมชาติที่โดดเด่นได้ผล, ผู้สูงวัยชอบกินขนม แต่เป็นเบาหวานและถูกห้ามจากลูกหลาน เราพัฒนาสูตรอาหารที่มีรสชาติดี แต่ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น

สรุป คือ เรามองหาธุรกิจที่ FOCUS+DIFFERENTIATE และสร้างคุณค่าที่ตรงใจลูกค้า ออกเป็นสินค้ากลุ่ม HERB EAT all around สมุนไพรกินได้ใกล้ตัว หรือใกล้เคียงกับ concept อาหารเป็นยา ที่จะนำภูมิปัญญาการใช้อาหารในวิถีชีวิตมาศึกษาคุณค่า ตอบโจทย์ด้วยหลักการที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ คัดสรรสูตรให้เหมาะสมกับโภชนาการของผู้สูงวัย แต่ไม่ใช้สารเคมี “เสมือนยา...แต่ไม่ต้องกินยา เสมือนข้าว...แต่ไม่ต้องเคี้ยว”

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์ม่า เฮิร์บส์ จำกัด ก่อตั้งโดย เภสัชกร 3 คน ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการสร้างสินค้าและบริการที่ดีเพื่อส่งต่อถึงลูกค้า

โลโก้ใบไม้สามใบ สื่อถึงการรังสรรค์สารธรรมชาติจากองค์ความรู้จากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ถูกเติมเต็ม

ตรงกลางระหว่างใบไม้และตัวอักษรเป็นเส้นสีขาว รูปเครื่องหมายบวก สื่อถึง การคิดบวก ความปรารถนาดีที่ต้องการส่งต่อในสิ่งให้กว้างออกไป ให้แผ่ขยาย แตกกิ่งก้านใบ ออกไปสู่สังคม ตาม core value ที่ว่าด้วย HIFPC Happiness:ความสุข, Innovation:นวัตกรรม, Folk wisdom: ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Pharmaceutical Sciences: เภสัชศาสตร์ และ Considerateness: ความเห็นอกเห็นใจ คิดถึงผู้อื่น